dinsdag 14 mei 2013

NP3 / Time Shift DRIE LEZINGEN @ NP3.tmp

GRATIS / FREE / GRATUIT

Een serie transdisciplinaire lezingen over het fysieke en mentale (door)breken in de 
(kunst)wereld op een duurzame manier?!
 
DINSDAG 28 mei om 19.30 uur
(Geluids)kunstenaar Kasper van Hoek vertelt over zijn zelfgemaakte muziekinstrumenten, de specifieke effecten op de ontwikkeling van zijn (geluids)installaties.

+

Twee raakvlakken van de wetenschap en onze maatschappij
Pieter Meulenhoff
en Bram van der Waaij, beide senior research scientist bij TNO in Groningen, geven een kijkje in de keuken bij twee doorbraken die op dit moment gaande zijn op het raakvlak van wetenschap en onze maatschappij. Als eerste een nieuwe manier om onze dijken te bewaken, welke ons beschermen tegen het water. Het tweede kijkje over het bouwen van je eigen energiecentrale en het leven in de elektrische eeuw.

WOENSDAG 29 mei om 19.30 uur
Doorbreken in de kunst door Pascal Gielen
Sedert de val van de Berlijnse muur in 1989 is het aantal mensen dat zich kunstenaar noemt vertienvoudigd. De competitie is dus heftig in het hedendaagse kunstbedrijf. Een gevolg van die forse toename van het aantal kunstenaars is onder meer dat hun loopbanen alsmaar sneller verlopen. Kunstenaars komen en gaan in snel tempo en een doorbraak in de professionele kunstwereld is nooit een garantie op een blijvende artistieke carrière. Cultuursocioloog Pascal Gielen onderzocht wat nodig is om door te breken in de kunstwereld en hoe men zich hierin op een duurzame manier kan handhaven. Dat is echter geen gemakkelijke onderneming, zo zal uit zijn lezing blijken.